UPDATE: สำนักงานสื่อของรัฐบาลกาซ่าเตือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ถึงความอดอยากที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซ่า ท่ามกลางการปิดจุดผ่านแดนโดยอิสราเอล สำนักงานสื่อระบุในแถลงการณ์ว่า “วิกฤตด้านมนุษยธรรมกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในฉนวนกาซ่า ในขณะที่อิสราเอลยังคงปิดล้อมอย่างเข้มงวดทั่วทั้งฉนวนกาซ่า” – White Channel

White Channel

UPDATE: สำนักงานสื่อของรัฐบาลกาซ่าเตือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ถึงความอดอยากที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซ่า ท่ามกลางการปิดจุดผ่านแดนโดยอิสราเอล สำนักงานสื่อระบุในแถลงการณ์ว่า “วิกฤตด้านมนุษยธรรมกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในฉนวนกาซ่า ในขณะที่อิสราเอลยังคงปิดล้อมอย่างเข้มงวดทั่วทั้งฉนวนกาซ่า”

.

รายงานระบุว่ามีรถบรรทุกช่วยเหลือไม่ถึง 100 คันได้เข้าไปในดินแดนที่ถูกปิดล้อมผ่านทางท่าเรือที่สร้างโดยสหรัฐฯ บนชายฝั่งฉนวนกาซ่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คำแถลงระบุเสริมว่า “เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรถบรรทุกเพียง 214 คันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซ่าผ่านทางข้ามจุดหนึ่งที่ก่อตั้งโดยกองทัพอิสราเอล ทางตะวันตกของเบธ ลาฮิยะฮฺ รวมถึงรถบรรทุก 109 คันที่บรรทุกแป้ง และรถบรรทุกยาเพียง 6 คัน”

.

สำนักงานสื่อเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศกดดันอิสราเอล ให้อนุญาตให้ขบวนรถช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางข้ามทางบก เช่น ทางข้ามรอฟะฮฺ และทางข้ามคารีม ชาลอม”

ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ