UPDATE: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รัฐบาลอิสราเอลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปิดสำนักงานสถานี โทรทัศน์อัลญะซีเราะฮฺของกาตาร์ – White Channel

White Channel

UPDATE: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รัฐบาลอิสราเอลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปิดสำนักงานสถานี โทรทัศน์อัลญะซีเราะฮฺของกาตาร์

.

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูกล่าวในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลของเขาได้ตัดสินใจปิดการดำเนินงานของอัลญะซีเราะฮฺ ในอิสราเอล หลังเมื่อเดือนที่แล้วรัฐสภาคเนสเซ็ท ของอิสราเอลผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้ปิดสถานีโทรทัศน์อัลญะซีเราะฮฺ ได้

.

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมีอำนาจในการปิดเครือข่ายสื่อสารมวลชนต่างประเทศที่ดำเนินงานในอิสราเอล และยึดอุปกรณ์ของพวกเขา หากรัฐมนตรีกลาโหมระบุว่าการออกอากาศของพวกเขาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแท้จริงต่อความมั่นคงของรัฐ

.

ชโลโม การ์ฮี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม กล่าวหลังจากลงนามคำสั่งให้ปิดช่องดังกล่าวว่า “คำสั่งของเราจะมีผลบังคับใช้ทันที” เขากล่าวเสริมว่า “เวลาผ่านไปนานเกินไปแล้ว และมีอุปสรรคทางกฎหมายที่ไม่จำเป็นมากเกินไปเพื่อที่จะหยุดยั้งกลไกปลุกปั่นของอัลญะซีเราะฮฺได้ในที่สุด ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ”

.

ทั้งนี้ อัลญะซีเราะฮฺ มีสำนักงานในอิสราเอลและทีมนักข่าวที่ทำงานตลอดทั้งปี รวมถึงรายงานเกี่ยวกับสงครามที่ดำเนินอยู่ของอิสราเอลในฉนวนกาซ่า ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 34,700 รายนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2023 ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ