UPDATE: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปประณามอิสราเอล ในการยึดที่ดิน 800 เฮกตาร์ในหุบเขาจอร์แดนของเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง – White Channel

White Channel

UPDATE: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปประณามอิสราเอล ในการยึดที่ดิน 800 เฮกตาร์ในหุบเขาจอร์แดนของเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง

.

สหภาพยุโรประบุในแถลงการณ์ว่า สหภาพยุโรปขอประณามการประกาศของ เบซาเลล สโมทริช รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอิสราเอล ที่ว่าที่ดินกว่า 800 เฮกตาร์ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองได้รับการประกาศให้เป็นที่ดินของรัฐ

.

นี่เป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สนธิสัญญาออสโลที่ได้รับการลงนามระหว่างองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) และอิสราเอลในปี 1994

.

“การตั้งถิ่นฐานถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ในการประชุมสภายุโรปประจำสัปดาห์นี้ ผู้นำสหภาพยุโรปประณามการตัดสินใจของรัฐบาลอิสราเอลในการขยายการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายต่อไปทั่วเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง โดยเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกการตัดสินใจเหล่านี้”

.

ทางด้านประธานาธิบดีปาเลสไตน์ประณามการตัดสินใจของรัฐบาลอิสราเอลในการยึดที่ดินในหุบเขาจอร์แดน

องค์กรสิทธิมนุษยชนปาเลสไตน์และอิสราเอลชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมการตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นับตั้งแต่การก่อตั้งรัฐบาลของเบนจามิน เนทันยาฮูเมื่อปลายปี 2022

.

คณะกรรมาธิการต่อต้านการตั้งอาณานิคมและการสร้างกำแพง ประมาณการว่า มีชาวอิสราเอลมากกว่า 720,000 คนอาศัยอยู่ในการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายในเขตเวสต์แบงก์ รวมถึงเยรูซาเลมตะวันออกด้วย

ประชาคมระหว่างประเทศเห็นพ้องกันว่าการตั้งถิ่นฐานนั้น “ผิดกฎหมาย” และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการตามการแก้ปัญหาสองรัฐ ซึ่งเรียกร้องให้มีการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ควบคู่ไปกับรัฐอิสราเอล

ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ