skip to Main Content

UPDATE : ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ปรับแก้คำเตือนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยระบุว่า “บางครั้ง” ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 อาจฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นาน “หลายชั่วโมง” ซึ่งเป็นการยอมรับความกังวลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่ย้ำเตือนมานานแล้วเกี่ยวกับอันตรายของเชื้อไวรัสที่แขวนลอยในอากาศ
.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 คำแนะนำล่าสุดของ CDC ยังระบุด้วยว่า มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ป่วยโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นได้ไกลกว่า 6 ฟุต หากอยู่ในสถานที่ปิดและอากาศไม่ถ่ายเท เนื่องจากในสภาพแวดล้อมดังกล่าวปริมาณละอองแขวนลอย (aerosol droplets) ที่ออกมาจากลมหายใจผู้ติดเชื้อจะมีความหนาแน่นพอที่จะแพร่ไวรัสได้
.
ก่อนหน้านี้ CDC ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการแพร่โควิด-19 ผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ที่พ่นออกไปในอากาศและมักจะตกลงสู่พื้นในเวลาไม่นาน ซึ่งนำมาสู่การกำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 6 ฟุต ทว่าละอองแขวนลอยนั้นสามารถอยู่ในอากาศได้นานกว่าในลักษณะคล้ายๆ กับควัน
.
ในขณะที่ CDC ย้ำว่าการแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกว่า แต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ออกจดหมายเปิดผนึกตีพิมพ์ลงวารสารการแพทย์ Science เมื่อวันจันทร์ (5) ว่า ละอองแขวนลอยซึ่งอยู่ในอากาศก็อาจเป็นสาเหตุหลักในการแพร่โควิด-19 ได้เช่นกัน
.
นักวิจัยกลุ่มนี้ระบุว่า ไวรัสที่มากับละอองแขวนลอยจะอยู่ในอากาศ “ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงหลายชั่วโมง”, เดินทางได้ไกลกว่า 2 เมตร และกระจุกตัวกันในสถานที่ปิดซึ่งไม่มีการระบายอากาศที่ดีพอ จนนำไปสู่การแพร่เชื้อเป็นวงกว้าง (superspreading events)
.
นักวิจัยกลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้นักวิทยาศาสตร์เน้นหาวิธีป้องกันเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายทางอากาศ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะพ่นละอองแขวนลอยที่มีไวรัสแฝงอยู่ออกมามากกว่าละอองฝอยขนาดใหญ่ ระหว่างที่พวกเขาหายใจหรือพูด นอกจากนี้ยังขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกมาอธิบายสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างละอองฝอยขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการไอหรือจาม กับละอองแขวนลอยที่สามารถนำพาเชื้อไวรัสไปได้ไกลกว่า
.

รอยเตอร์

UPDATE : โควิด-19ลอยในอากาศนานหลายชั่วโมง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ