White Channel

Update : UNSC รับมติของสหรัฐให้หยุดยิงในฉนวนกาซ่า รัสเซียงดออกเสียง ด้านกลุ่มฮะมาสแสดงความยินดี

.
เมื่อวันจันทร์ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(UNSC)ได้รับรองร่างมติของอเมริกาที่สนับสนุนแผนการหยุดยิงในฉนวนกาซาและการดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนออย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดีโจไบเดน ของสหรัฐฯ
.
ร่างมติของสหรัฐฯ กำหนด “การหยุดยิงถาวร การถอนตัวออกจากฉนวนกาซ่าโดยสมบูรณ์ การแลกเปลี่ยนนักโทษ การสร้างใหม่ การส่งคืนผู้พลัดถิ่น และการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ในพื้นที่”
.
ข้อความดังกล่าว ซึ่ง “ยินดี” ข้อเสนอสงบศึกที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และเรียกร้องให้อิสราเอลและฮะมาส “ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตนอย่างเต็มที่โดยไม่ชักช้าและไม่มีเงื่อนไข” ได้รับคะแนนเสียง 14 เสียง ขณะที่รัสเซียงดออกเสียง
.
ลินดา โธมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ กล่าวในสุนทรพจน์ต่อหน้าสภาก่อนการลงคะแนนเสียงว่า “เรากำลังรอให้กลุ่มฮะมาสตกลงข้อตกลงหยุดยิงที่พวกเขาอ้างว่าต้องการ… เหมือนกับที่แต่ละวันผ่านไปโดยไม่จำเป็น ความทุกข์ก็ดำเนินต่อไป”
.
ร่างมติดังกล่าวกล่าวถึงรายละเอียดของข้อเสนอ และระบุว่า “หากการเจรจาใช้เวลามากกว่า 6 สัปดาห์ในระยะแรก การหยุดยิงจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่การเจรจายังดำเนินต่อไป”
.
ในส่วนของเขา วาซิลี เนเบนเซีย ผู้แทนรัสเซียประจำคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งคัดค้านร่างมติดังกล่าว กล่าวว่า มีความคลุมเครือและขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการอนุมัติอย่างเป็นทางการของอิสราเอลต่อการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงในการหยุดยิงในฉนวนกาซา นอกเหนือจากที่เขียนไว้ ในมติ
.
เขากล่าวเสริมว่ามีคำกล่าวมากมายจากอิสราเอลเกี่ยวกับการขยายสงครามจนกว่ากลุ่มฮะมาสจะถูกกำจัดโดยสิ้นเชิง
.
สหภาพยุโรปยินดีต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงที่สนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงฉบับใหม่ที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
.
สหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการดำเนินการในทันที เช่นเดียวกับการดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2728, 2720 และ 2712
.
สหภาพยุโรปยังระบุถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแผนงานที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐอเมริกา และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับและดำเนินการตามข้อเสนอ 3 ขั้น
.
ขณะที่ขบวนการต่อต้านเพื่ออิสลาม(ฮะมาส) ยินดีและเน้นย้ำถึงสิ่งที่รวมอยู่ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซ่าและการถอนตัวของอิสราเอลโดยสมบูรณ์ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนนักโทษ การบูรณะ การส่งคืนผู้พลัดถิ่น การแนะนำความช่วยเหลือและการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางประชากรหรือการลดพื้นที่ของฉนวนกาซ่า
.
ฮะมาสยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเข้าสู่การเจรจาทางอ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักการเหล่านี้ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าสอดคล้องกับข้อเรียกร้องและการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์
.
ขบวนการดังกล่าวยังยืนยันถึง “ความพยายามอย่างต่อเนื่องและต่อสู้กับประชาชนทุกคนเพื่อให้บรรลุสิทธิแห่งชาติของตน ที่สำคัญที่สุดคือการเอาชนะการยึดครองและสถาปนารัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระด้วยอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง และสิทธิในการกลับคืน และการตัดสินใจด้วยตนเอง”
.
ในส่วนของขบวนการอิสลามิกญิฮาดกล่าวว่า แม้ว่ามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะล่าช้าเป็นเวลานานกว่า 8 เดือนเต็มเกี่ยวกับอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ที่มีส่วนร่วมของชาวอเมริกันและชาวตะวันตก แต่ก็มองในแง่บวกว่ามติดังกล่าวรวมไปถึงอะไร “โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด ประตูสู่การยุติการรุกรานอย่างครอบคลุมและการถอนศัตรูออกจากฉนวนกาซ่าโดยสมบูรณ์”
.
ขบวนการญิฮาดอิสลามเน้นย้ำว่า “ความแน่วแน่และการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์คือสิ่งที่บังคับให้ศัตรูยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของประชาชน”
.
ที่มา Aljazeera

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ