ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

16. ผู้ใดที่การลงโทษถูกหันเหออกจากเขาในวันนั้น แน่นอนพระองค์ทรงเอ็นดูเมตตาเขา และนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่

จำนวนการดู 69 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง