เราสามารถยึดมัซฮับหลายมัซฮับได้ไหมในกรณีจำเป็นหรือไม่จำเป็น – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ