การที่เราบริจาคอาหารให้กับคนที่มารออาหารที่มักกะฮฺจะถือเป็บริจาคซะกาตไหม

Loading