การที่เราบริจาคอาหารให้กับคนที่มารออาหารที่มักกะฮฺจะถือเป็บริจาคซะกาตไหม

จำนวนการดู 42 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง