การที่เราให้เกียรติผู้พูดโดยการก้มโค้งก่อนเดินออกจากห้องประชุมอย่างนี้จะผิดไหม

Loading