เราเปิดร้านเรามีหนี้ค่าซื้อของเข้าร้านเมื่ออายุครบปีหนี้ยังคงอยู่เราต้องจ่ายซะกาตไหม

Loading