การที่เรากล่าวคำอุทาน อัลลอฮฺ ตอนเรารำคาญหรือไม่พอใจกล่าวอย่างนี้สมควรหรือไม่

http://https://youtu.be/tjxyAtBB32M

Loading