White Channel

ต้อนรับเราะมะฎอน

ต้อนรับเราะมะฎอน

 

1. เราะมะฎอนที่จะมาถึงเราอันใกล้นี้ เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องกลับมาทบทวนอีหม่าน ความยำเกรง เนื่องจากความหมายการมาของเราะมะฎอนคือ การที่อายุขัยของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ขึ้นไปอีกหนึ่งปี
2. การถือศีลอดเป็นกระบวนการสร้างความยำเกรง (ตักวา) ถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องตระเตรียมเสบียงเพื่อกลับไปหาอัลลอฮฺ ดังที่อัลลอฮฺทรงดำรัสว่า “พวกเจ้าจงตระเตรียมเสบียงเถิด และเสบียงที่ดีที่สุดคือการตักวา”
3. สำหรับผู้ที่ถือศีลอดจะมีความสุขอยู่ 2 ครั้ง ความสุขแรก คือ ความสุขขณะละศีลอด และอีกความสุขหนึ่งที่ผู้ศรัทธากำลังรอคอย คือ ความสุขที่เราได้พบกับอัลลอฮฺในสวรรค์
4. หากพลาดการถือศีลอดในเราะมะฏอนนี้แล้ว จะไม่มีการถือศีลอดฟัรฎูในเราะมะฎอนนี้อีกแล้ว (หมายถึง เราจะต้องไปถือศีลอดใช้ใน 11 เดือนที่เหลือ) ความประเสริฐ อย่างไรก็ไม่สู้เดือนเราะมะฎอนอย่างแน่นอน
5. การงดอาหารและเครื่องดื่ม (ถือศีลอด) เป็นการสร้างความยำเกรงที่ดียิ่ง
6. เราะมะฎอนเป็นคอร์สสำคัญ ที่ฝึกฝนชีวิตของเราให้ดีขึ้น เนื่องจากเราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) มากยิ่งขึ้น
7. 1 ใน 3 ของคนที่ดุอาอฺถูกตอบรับ คือ ผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่ละศีลอด
8. เป็นไปไม่ได้ที่คนที่ใกล้ชิดอัลกุรอานแล้วชีวิตของเขาจะไม่มีความจำเริญ เหมือนกับที่คืนลัยละตุ้ลกอดรฺ มีความจำเริญ
9. ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่เราจำเป็นต้องขอบคุณอัลลอฮฺ (ซ.บ.)คือการที่อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานมาให้พวกเราทุกๆคน
10. เราะมะฎอน เดือนแห่งการขอดุอาอฺ


คุฏบะฮฺประจำวันศุกร์ที่ 27-04-61
โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ