การที่เราลำรึกความตายตลอดเวลาบุคคลนั้นย่อมมีความสุขใช่ไหม

จำนวนการดู 41 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง