White Channel

WFP จะจัดสรรเงิน 5.4 พันล้านช่วยเหลือเลบานอนในอีก 3 ปีข้างหน้า

WFP จะจัดสรรเงิน 5.4 พันล้านช่วยเหลือเลบานอนในอีก 3 ปีข้างหน้า

เกิดอะไรในโลก : WFP จะจัดสรรเงิน 5.4 พันล้านช่วยเหลือเลบานอนในอีก 3 ปีข้างหน้า

นาญิบ มิคาติ รักษาการนายกรัฐมนตรีของเลบานอนกล่าวว่า โครงการอาหารโลก( World Food Programme : WFP) ได้ตกลงที่จะจัดสรรเงิน 5.4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือเลบานอนในอีก 3 ปีข้างหน้า หลังตัวแทนของ WFP และผู้อำนวยการประจำประเทศ ได้เข้าพบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ผู้คนหลายล้านคนตกอยู่ในความอดอยาก

มิคาติกล่าวว่า ความช่วยเหลือครึ่งหนึ่งจะมอบให้กับชาวเลบานอน และอีกครึ่งหนึ่งให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อาศัยอยู่ในประเทศกว่า 1 ล้านคน ตามการประมาณการของรัฐบาล เทียบกับความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ที่ 30 เปอร์เซ็นต์มอบให้กับชาวเลบานอน และ70เปอร์เซ็นต์ให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย

โดยความช่วยเหลือจะรวมถึงความช่วยเหลือด้านสิ่งของ และเงินสด

ทั้งนี้ เลบานอนเคยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ปัจจุบัน เลบานอนต้องเผชิญวิกฤตที่ธนาคารโลกชี้ว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 1850 ซึ่งเป็นผลมาจากการคอร์รัปชันและการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดหลายทศวรรษ นำไปสู่การล่มสลายทางการเงินในปี 2019

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ