What to do


สิ่งที่ควรทำในวันศุกร์

1.ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว  2.อ่านซูเราะตุ้ลกะฮฟฺ

3.กล่าวสรรญเสริญท่านนบี  4.แสวงหาดุอาอฺที่ถูกตอบรับ

จำนวนการดู 117 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง