skip to Main Content

WHITEINFO : “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเยียวยาอะไรบ้าง?

 

ผู้ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเยียวยาอะไรบ้าง?

จากมาตรการสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ สำหรับผู้ที่ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนบจน” ที่รัฐจะให้เงินช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ก๊าซหุงต้ม รวมไปถึงค่าเดินทางด้วยรถสาธารณะ สิทธิ์ในการช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี้รัฐจะจ่ายเงินให้เป็นประจำทุกเดือน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อนำไปรูดใช้จ่าย

แต่ล่าสุดเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการหารายได้เป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มและพยายามให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม หนึ่งในนั้นที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาคือ กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19

โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย เป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จำนวน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปรวบมาตรการต่างที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนดังนี้

1.วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ วงเงิน 200-300 บาท ตามเกณฑ์รายได้

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ รถ บขส. และรถไฟฟ้า วงเงิน 500 บาท

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ส่วนลด 45 บาทต่อ 3 เดือน

4.เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายความว่า หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็น 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท โดยผู้ถือบัตรคนจนสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

5.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้

6.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตร สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้

7.เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

8.เงินเยียวยา จากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินทันที โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น ทางรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินให้ในบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที โดยอัตโนมัติ

จำนวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของประเทศไทยในปัจจุบัน

  • กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาจากทางกระทรวงการคลัง จำนวน 69 ล้านราย
  • กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการ เยียวยาเกษตรกร จำนวน 54 ล้านราย
  • กลุ่มผู้ประกันตร จากโครงการช่วยเหลือเยียวขา กระทรวงพัฒนาสังคม คิดเป็นจำนวน 1 ล้านราย
  • กลุ่มผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม จำนวน 76 ล้านราย

จากจำนวนตัวเลขดังกล่าว ทำให้สามารถคิดเป็นตัวเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จากโครงการนี้ เป็นจำนวน 1.16 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากทางรัฐบาล เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสิทธิต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์  https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/login  เพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 0-2109-2345 ในวันและเวลาราชการ

WHITEINFO : “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเยียวยาอะไรบ้าง?

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ