skip to Main Content

WHITEINFO : How To..หยุดอาการ “สะอึก” ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

สะอึกแล้วสะอึกอีก ไม่ยอมหายเสียที แก้อย่างไรดี?
.
อาการสะอึก เกิดจากการหดตัวอย่างฉับพลัน ของกล้ามเนื้อกระบังลมและช่องท้อง ทำให้เกิดการหายใจเข้าอย่างรวดเร็ว ทำให้มีเสียงสะอึกขึ้น หยุดอาการ “สะอึก” ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

▪ จิบน้ำเย็นจัด
▪ กลั้วคอด้วยน้ำเย็น
▪ กลั้นหายใจระยะสั้น ๆ แล้วนับ 1-10 ช้า ๆ
▪ ดึงเข่าให้ติดหน้าอกหรือเอียงตัวไปข้างหน้าเพื่อกดหน้าอกลง
▪ ทำให้จาม หรือตกใจ เพื่อให้สูดหายใจเข้าอย่างแรง
.
หากปฏิบัติตามวิธีด้านบนแล้ว ยังมีอาการสะอึกติดต่อกัน 2 วัน
อาจสันนิษฐานได้ว่าเกิดความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ
ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

ที่มา : รพ.ศิครินทร์

WHITEINFO : How To..หยุดอาการ “สะอึก” ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ