skip to Main Content

WHITEINFO : ภาวะเล็บขบ

 

เล็บ ขบอาจเป็นปัญหาให้แก่ท่าน จนท่านไม่สามารถ ออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้ตามปกติ เพราะมีความเจ็บปวดค่อนข้างมาก บางรายต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบหรือที่เรียกไข่ดันอาจจะ ความเจ็บปวดเกิดจากขอบเล็บที่งอกเข้าไปในผิวหนังข้างๆ แล้วทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ และเป็นหนองข้างๆ เล็บได้ สำหรับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดเล็บที่ไม่ถูกวิธี เครื่องมืออาจจะไม่สะอาดเพียงพอ มีแผลเลือดออกจากการตัดเล็บแล้วไม่ทำความสะอาดให้ดี บางรายอาจเกิดจากรองเท้าคับเกินไป บางรายอาจเกิดขึ้นได้บ่อยๆ เพราะลักษณะการงอกของเล็บมักจะงอกเข้าในเนื้อแทนที่จะงอกออกมาตรงๆ เล็บขบของนิ้วโป้งพบได้บ่อยกว่านิ้วอื่นๆ

 

การป้องกันไม่ให้เล็บขบ ท่านจะต้องพยายามตัดเล็บให้ถูกวิธี พิถีพิถันอย่าตัดลึกจนเกินไป จนเกิด

แผลเลือดออก และให้ทำความสะอาดถ้าเกิดบาดแผล และควรใส่รองเท้าที่เหมาะสม ไม่บีบรัดที่

หัวรองเท้าจนเกินไป

 

การรักษา ภาวะเล็บขบ กรณีมีอาการไม่มาก ท่านอาจดูแลตนเองโดยพยายามใช้เท้าให้น้อย ยก

เท้าสูง ทำความสะอาดรอบๆ เล็บที่อักเสบโดยอาจแช่เท้าด้วยน้ำผสมด่างทับทิม หรือใช้สำลีชุป

แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด หากเกิดการอักเสบจนนิ้วเท้าบวมแดง สงสัยว่าจะมีหนองตรงใต้

ขอบเล็บ ท่านควรไปรับการตรวจรักษาให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เพราะหากรอไว้ การอักเสบอาจ

ลุกลามจนต้องตัดเล็บออกบางส่วน เพื่อให้หนองไหลออกได้สะดวก มิฉะนั้นการอักเสบติดเชื้อจะ

ไม่หาย

 

ที่มา : bangkokhealth.com

WHITEINFO : ภาวะเล็บขบ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ