White Channel

WORLD: กระทรวงยุติธรรมซาอุดีอาระเบียจะจัดการประชุมนานาชาติด้านการฝึกอบรมด้านตุลาการในกรุงริยาด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม

.

ศูนย์ฝึกอบรมด้านตุลาการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งจะมีสถาบันฝึกอบรม ศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติหลายแห่งเข้าร่วมในการฝึกอบรมด้านตุลาการและกฎหมายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

.

งานนี้มีชื่อว่า “อนาคตของการฝึกอบรมด้านตุลาการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” โดยจะเจาะลึกถึงโอกาสในการฝึกอบรมในอนาคต โดยจะสำรวจเส้นทางในการปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรม กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมด้านตุลาการ และวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลของการฝึกอบรม ที่มา: Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ