White Channel

WORLD: กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IsDB) จะจัดการประชุมประจำปีและวันครบรอบปีทองในกรุงริยาด ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป งานดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันภายใต้หัวข้อ “การยึดมั่นในอดีต การสร้างแผนภูมิอนาคตของเรา: ความคิดริเริ่ม ความสามัคคี และความเจริญรุ่งเรือง” ซึ่งถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของธนาคารในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังจากประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมในงานนี้ด้วย

.

ในระหว่างการประชุมนี้ จะมีการหารือ การสัมมนา และการประชุมต่างๆ มากมาย รวมถึงการประชุมโต๊ะกลมของผู้ว่าการธนาคาร, การประชุม IsDB Global เกี่ยวกับการเงินอิสลาม ครั้งที่ 18, การประชุมภาคเอกชน IsDB Group 2024, บทบาทของ SMEs ในวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย 2030, การสร้างแผนภูมิหลักสูตรสำหรับการเพิ่มพูน การจัดหาเงินทุน SDGs, การใช้ประโยชน์จากการเงินอิสลามเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น, การประชุมกลุ่มประสานงานอาหรับ, การประชุมวิชาการวิสัยทัศน์ในอนาคต, สมัชชาใหญ่ของสหพันธ์ที่ปรึกษาจากประเทศอิสลาม (FCIC)

.

ในส่วนของกิจกรรมเสริม จะมีการต้อนรับผู้เข้าร่วมระดับสูงจากรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว การประชุมประจำปีของธนาคารจัดขึ้นที่เมืองท่าญิดดะหฺของซาอุดีอาระเบีย ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ