White Channel

WORLD: การประชุมสุดยอดครั้งที่ 15 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในกรุงบันจุล เมืองหลวงของแกมเบีย

.

โดยมีผู้นำโลกจาก 57 ประเทศสมาชิกของ OIC และประเทศอื่นๆ เข้าร่วม รายงานเสริมว่าการประชุมสุดยอดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ในการร่วมกันจัดการกับความท้าทายเร่งด่วนที่ชุมชนมุสลิมกำลังเผชิญอยู่ และขยายความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างประเทศสมาชิกในการแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน

.

OIC เสริมว่าการประชุมสุดยอดยังมีเป้าหมายที่จะขยายเศรษฐกิจภายในประเทศ และฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันวัฒนธรรมแกมเบียและแอฟริกาให้กับโลก

.

การประชุมสุดยอดดังกล่าวที่จัดขึ้นจนถึงวันอาทิตย์ มีหัวข้อหลักคือ “การเสริมสร้างความสามัคคีและความสามัคคีผ่านการเจรจาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะกล่าวถึงปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันในสงครามปาเลสไตน์และอิสราเอลที่กำลังดำเนินอยู่ในฉนวนกาซ่า ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 34,000 คน

.

ในระหว่างการประชุมสุดยอด เอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างมติปาเลสไตน์ ร่างแถลงการณ์บันจูล และร่างเอกสารขั้นสุดท้าย จะถูกนำเสนอต่อคณะมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศ และส่งต่อไปยังการประชุมสุดยอดเพื่อหารือ

ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ