skip to Main Content
กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์แถลงว่า มีผู้คนมากกว่า 450,000 คนในซาอุดิอาระเบีย ลงทะเบียนเข้าร่วมการทำฮัจญ์ในปีนี้ หลังจากเปิดแพลตฟอร์มการลงทะเบียน24 ชั่วโมง
กระทรวงระบุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า การลงทะเบียนทางดิจิทัลได้รับคำขอมากกว่า 450,000 ครั้ง ในความต้องการเข้าร่วมการประกอบพิธีฮัจญ์ รวมผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศและผู้ที่มีสัญชาติ ภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการเปิดลงทะเบียน” แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้สมัครเป็นผู้ชาย ในขณะที่ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง
นับเป็นครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้ผู้หญิงลงทะเบียนเข้าร่วมการแสวงบุญประจำปี โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองชาย (มะห์รอม) โดยกระทรวงอธิบาย “ผู้ที่ต้องการประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องลงทะเบียนเป็นรายบุคคล ผู้หญิงสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีมะห์รอม (ผู้ปกครองชาย) ร่วมกับผู้หญิงคนอื่นๆ”
ราชอาณาจักรจะจำกัดผู้แสวงบุญฮัจญ์ในปีนี้ไว้ที่ 60,000 คน รวมทั้งคนที่มีสัญชาติและผู้ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปี และได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 14 วัน หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและหายจากการติดเชื้อ COVID-19 จะได้รับอนุญาตให้สามารถลงทะเบียนได้
สำนักข่าวซาอุดีอาระเบีย (SPA) รายงานว่า “กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ยืนยันว่ารัฐบาลของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขภาพ และความมั่นคงของผู้แสวงบุญเสมอ”
ทั้งนี้พิธีฮัจญ์ในปีนี้คาดว่า จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
ขอบคุณ alarabiya

WORLD : ชาวซาอุดีอาระเบียกว่า 450,000 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ