White Channel

WORLD: ประเด็นสำคัญในการประชุมระดับภูมิภาคของแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการแข่งขันของ สันนิบาตอาหรับในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่น จะมีการหารือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและปัญญาประดิษฐ์

.

สำนักข่าวซาอุดีอาระเบียรายงาน การประชุมเสมือนจริงจัดขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแบบวิดีโอ เข้าร่วมโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลจากประเทศอาหรับหลายประเทศ

.

หัวข้อสำคัญในวาระการประชุมคือการเพิ่มประสิทธิภาพกรอบทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการพัฒนาเอไอ ผลกระทบของเอไอ ในกระบวนการจดสิทธิบัตร ความพยายามทางกฎหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายทางกฎหมาย และผลกระทบของเอไอ ต่อกฎระเบียบด้านลิขสิทธิ์

.

ดร. มหา บาคีต รัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็ม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการแข่งขัน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองโมเดลเอไอ ผ่านกลไกทรัพย์สินทางปัญญาและยกระดับการบริการ นอกจากนี้ยังหวังที่จะขับเคลื่อนการส่งมอบบริการและความก้าวหน้าภายในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาคด้วย

ที่มา: Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ