White Channel

WORLD: รัฐมนตรีมหาดไทยจากลิเบียและตูนิเซียกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า พวกเขาได้ตกลงที่จะเปิดจุดผ่านแดนบางส่วนที่เมือง รอสอัจดีร อีกครั้งในเช้าวันพฤหัสบดี และจะเปิดเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน หลังจากปิดมานานกว่า 3 เดือน

.
อีมัด ตราบุลซี รัฐมนตรีมหาดไทยลิเบียในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (GNU) ในกรุงตริโปลี กล่าวในแถลงการณ์ผ่านวิดีโอร่วมกับ คอลิด นูรี รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตูนิเซียว่า จุดผ่านแดนจะเปิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ระหว่างประเทศ โดยไม่ทำร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

.
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม กระทรวงมหาดไทยลิเบียกล่าวว่าได้ปิดจุดผ่านแดนเนื่องจากการปะทะกันด้วยอาวุธที่ชายแดน โดยชี้ว่าถูกโจมตีโดย “พวกนอกกฎหมาย”

.
รอสอัจดีร เป็นจุดผ่านแดนหลักระหว่างทั้งสองประเทศในภูมิภาคตะวันตกของลิเบีย ซึ่งชาวลิเบียมักเดินทางไปตูนิเซียเพื่อรับการรักษาพยาบาล และการหลั่งไหลของรถบรรทุกที่ขนสินค้าไปมาระหว่างทั้งสองฝั่ง
ตราบุลซีกล่าวว่า การเปิดจุดผ่านแดนในครั้งนี้ เพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยของตูนิเซียและแอลจีเรีย และได้รับการรับรองทางการแพทย์” ตราบุลซี เสริมว่าเขาจะไปพบกับ นูรี ในวันที่ 20 มิถุนายนที่จุดผ่านแดน “เพื่อจัดการประชุมในการเปิดจุดผ่านแดนเต็มรูปแบบ ให้นักเดินทางทุกคนกลับมาใช้งานอีกครั้ง”

.
ทางด้าน นูรี กล่าวว่า เขาสนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนด้วยทุกสิ่งที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และไม่รบกวนนักเดินทางจากทั้งสองฝ่าย

ที่มา: Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ