White Channel

WORLD: วาลีด อัลคุรอยญี่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้การต้อนรับ ชาง หัวเอกอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักร เมื่อวันพุธที่ผ่านมาในกรุงริยาด โดยอัลคุรอยญี่ ได้อวยพรให้เอกอัครราชทูตประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ของเขา

.

ขณะเดียวกัน อาลี อัล-ยูซุฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการกงสุลซาอุดิอาระเบียให้การต้อนรับ เดวิด คาราบาลโล เอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำราชอาณาจักร และทั้งสองได้ทบทวนกิจการกงสุลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ที่มา: Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ