skip to Main Content
สหรัฐกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า การตรวจสอบกิจกรรมของอิหร่านโดยหน่วยเฝ้าระวังนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ (IAEA) ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน จะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อ มิเช่นนั้นอาจจะเป็นการทำลายการเจรจาเกี่ยวกับการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน
สหรัฐฯ แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 35 ชาติของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ระบุว่า “เราสนับสนุนให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะขัดขวางการรวบรวมหรือการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ IAEA เพื่อความรวดเร็วและความต่อเนื่องของการตรวจสอบ”
“การตรวจสอบมีความสำคัญ อย่างน้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าอิหร่านสามารถกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง JCPOA ได้ เพื่อแลกกับการกลับมาสู่ข้อตกลงของสหรัฐฯเช่นเดียวกัน ”
สหรัฐฯ แถลงโดยอ้างถึงข้อตกลงปี 2015 ที่มีชื่อเต็มว่า แผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุม
ขอบคุณ alarabiya

WORLD : สหรัฐฯลั่น การตรวจสอบของ IAEA ตามข้อตกลงกับอิหร่านจะต้องดำเนินต่อไป

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ