White Channel

WORLD: สื่อท้องถิ่นของตุรกีรายงานว่า กลุ่มคลังสมองชั้นนำด้านความขัดแย้งและการป้องกัน กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่าการใช้จ่ายทางทหารของตุรกี ดีดตัวขึ้นในปี 2023 โดยเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี

.

สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม (SIPRI) ระบุว่า ค่าใช้จ่ายของตุรกี สูงถึง 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์ รายงานเสริมว่ามูลค่านี้เปรียบเทียบกับ 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในขณะที่สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศถดถอยลง การใช้จ่ายทางการทหารทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์เป็น 2.43 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009

.

รายงานระบุว่า ตุรกี จัดสรรเงินร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไปกับการใช้จ่ายทางทหารในปีที่แล้ว เทียบกับร้อยละ 1.15 ในปี 2022 ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ