skip to Main Content
อดีตทูตอิสราเอลประจำแอฟริกาใต้ 2 คน เรียกการยึดครองของอิสราเอลเหนือดินแดนเวสต์แบงก์ว่าเป็น “การแบ่งแยกสีผิว” (apartheid) คล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในแอฟริกาใต้และสิ้นสุดลงในปี 1994
อิลาน บารุช และ อะลอน ลีเอล อดีตทูตอิสราเอลประจำแอฟริกาใต้และอดีตอธิบดีกรมกิจการต่างประเทศอิสราเอลได้เขียนบทความลงใน GroundUp เว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุว่าสถานการณ์ในอิสราเอล-ปาเลสไตน์ถือเป็นหนึ่งในความไม่เท่าเทียมกันโดยเนื้อแท้
“กว่าครึ่งศตวรรษ อิสราเอลได้ปกครองดินแดนปาเลสไตน์ด้วยกฎหมาย 2 ระบบ โดยในเขตเวสต์แบงก์นั้นผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวจะอยู่ภายใต้กฎหมายพลเรือนของอิสราเอล แต่ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เดียวกันนี้กลับอยู่ภายใต้กฎหมายทหาร”
ทั้งสองชี้ว่าการตั้งถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในเวสต์แบงก์นั้น รัฐบาลอิสราเอลได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการ “บันตูสถาน” ของแอฟริกาใต้ที่ชาวผิวดำถูกแยกออกจากประชากรผิวขาวส่วนน้อยของแอฟริกาใต้
“เวสต์แบงก์วันนี้อยู่ในวงล้อม 165 แห่ง ซึ่งชุมชนชาวปาเลสไตน์ถูกห้อมล้อมด้วยโครงการตั้งถิ่นฐานของชาวยิว” พวกเขาระบุเพิ่มเติม
“บันตูสถานของแอฟริกาใต้ภายใต้รัฐบาลแบ่งแยกสีผิวและแผนที่ดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองในปัจจุบันเป็นภาคแสดงของแนวคิดที่จะจัดการ “ประชากรที่ไม่พึงปรารถนา” ให้อยู่ในพื้นที่ที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวงล้อมที่ไม่ต่อเนื่องกัน”
“การขับไล่ประชากรเหล่านี้ออกจากดินแดนของพวกเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบีบให้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่หนาแน่นและกระจัดกระจาย ล้วนเป็นวิธีการที่แอฟริกาใต้ใช้ในอดีตและอิสราเอลใช้ในปัจจุบันเพื่อขัดขวางการปกครองตนเองในทางการเมืองและประชาธิปไตยที่แท้จริง” พวกเขากล่าว
ทั้งสองบอกว่าช่วงเวลาการทำงานในแอฟริกาใต้ทำให้พวกเขาเข้าใจความเป็นจริงในอิสราเอล-ปาเลสไตน์ได้ดีขึ้นและพวกเขาจะลุกขึ้นสู้เพื่อปาเลสไตน์เช่นเดียวกับที่พวกเขาต่อต้านระบอบแบ่งแยกสีผิวที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ช่วงทศวรรษ 1990
ลีเอลดำรงตำแหน่งทูตอิสราเอลประจำแอฟริกาใต้ในช่วงปี 1992-1994 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบแบ่งแยกสีผิว ขณะที่บารุชดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2005-2008
พวกเขายังเตือนอีกว่าการยึดครองของอิสราเอลไม่ใช่เรื่องชั่วคราวและรัฐบาลอิสราเอลไม่มีความปรารถนาในทางการเมืองที่จะยุติมันด้วย
“ถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเคยเห็นในแอฟริกาใต้เมื่อหลายทศวรรษก่อน กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง”
“ถึงเวลาแล้วที่โลกต้องดำเนินการทางการทูตอย่างเด็ดขาดในกรณีของเรา เช่นเดียวกับการทำงานเพื่อสร้างอนาคตแห่งความเสมอภาค ศักดิ์ศรีและความมั่นคงที่เหมือนกันทั้งสำหรับชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล”
บารุชและลีเอลทำงานมานานแล้วในการรณรงค์ของอิสราเอลเพื่อให้รัฐบาลยุโรปยอมรับปาเลสไตน์ในฐานะรัฐ
ขอบคุณ middleeasteye

WORLD : อดีตทูตอิสราเอลประจำแอฟริกาใต้ระบุอิสราเอลกำลังใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ