White Channel

WORLD: เจ้าชายบาดัร บิน อับดุลเลาะหฺ บิน ฟัรฮาน รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของซาอุดีอาระเบีย และอะห์หมัด อัล-รอจฮี รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงดังกล่าวจะมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ในภาควัฒนธรรมและศิลปะด้วย

.

ความร่วมมือนี้ได้รับความคาดหวังว่า จะนำไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น, การเติบโตของปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น, การเพิ่มโอกาสในการทำงานและการพัฒนาสังคม และการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการลงทุนและนวัตกรรมในภาควัฒนธรรม

.

คาดว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการทำงานใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ วิสัยทัศน์ 2030 กระทรวงจะศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาภาควัฒนธรรมและศิลปะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วย ที่มา: Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ