White Channel

WORLD: เมะหฺเหม็ต โอซาเซกี รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตุรกี ประกาศการเตรียมกฎหมายสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

.

โอซาเซกี ระบุว่า กฎหมายใหม่นี้จะรวมมาตรการเพื่อลดการชลประทานโดยประมาท และการปล่อยก๊าซคาร์บอน

.

เมื่อพูดถึงกฎหมายที่กำลังจะมีขึ้น โอซาเซกี เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้น

.

เขากล่าวว่า “ในศตวรรษที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.1 องศาเซลเซียส (1.98 องศาฟาเรนไฮต์) ในขณะที่ในประเทศของเราเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส” ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ