skip to Main Content
ด้านไฮโก้ แมส รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างมากที่ีมีการหยุดยิง เป็นสิ่งที่ดีที่ตอนนี้มีการหยุดยิงแล้ว” เขาทวีตข้อความหลังจากที่เขาไปเยือนอิสราเอลและเมืองรามัลลาห์ในเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองเพื่อพูดคุย ตอนนี้เราต้องจัดการกับสาเหตุของปัญหา เพื่อสร้างความไว้วางใจ และหาทางแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ขณะที่ลุฟฮันซ่า สายการบินของเยอรมัน สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ และ อินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ มีเป้าหมายที่จะกลับมาบินไปเทลอาวีฟ โดยลุฟฮันซ่า กล่าวว่า หลังจากระงับเที่ยวบินไปตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมทั้งหมดที่ไปยังเทลอาวีฟเนื่องจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น
แอนโทนี่ บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯได้สนทนาทางโทรศัพท์คุยกับ กาบี เอชเคนาซี รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล โดยบอกว่าเขาตั้งใจจะไปเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางเร็ว ๆ นี้”

WORLD : ไฮโก้ แมส รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีชี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ