skip to Main Content

รัฐบาลเยเมน-สภาเปลี่ยนผ่านตอนใต้ เตรียมลงนามข้อตกลงยุติความขัดแย้งในเมืองเอเดน

รัฐบาลเยเมนกับสภาเปลี่ยนผ่านตอนใต้ (STC) คาดว่าจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติความขัดแย้งในเมืองท่าเอเด็นในวันพฤหัสบดีนี้ที่ซาอุดิอาระเบีย

ตามรายงานของอัลหะดีษ ช่องน้องของอัลอะเราะบียะฮ์ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในร่างข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ชื่อ “ข้อตกลงญิดดะฮ์” โดยความพยายามของรัฐบาลซาอุฯ ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหา

ตามเอกสารร่างที่ได้รับจากอัลหะดีษ ร่างข้อตกลงนี้รวมถึงทางออกการปรับโครงสร้างทางความความมั่นคง, ทางทหารและทางการเมืองของรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนและกำกับดูแลโดยตรงของพันธมิตรอาหรับ

ในด้านการเมือง ร่างข้อตกลงอ้างถึงการปรับโครงสร้างของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกันระหว่างตอนเหนือกับตอนใต้ของประเทศ ตามผลลัพธ์ของการเจรจาระดับชาติและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มเคลื่อนไหวที่อยู่ภายใต้สภาเปลี่ยนผ่านตอนใต้

STC ได้เข้าควบคุมค่ายทหารของรัฐบาลเยเมนในเมืองเอเดนเมื่อเดือนสิงหาคม แต่หลังได้รับแจ้งเตือนจากพันธมิตรอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบีย STC ก็ยอมตกลงหยุดยิง

ข้อตกลงนี้ยังกล่าวถึงอำนาจที่ยังคงเหลืออยู่ของประธานาธิบดีอับดุร็อบบุฮ์ มันศูร ฮาดี ซึ่งจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ

ตามรายงานของอัชชัรกุลเอาสัฏ หนังสือพิมพ์ที่กว้างขวางในคาบสมุทรอาหรับระบุว่า การลงนามในข้อตกลงนี้จะมีทูตพิเศษสหประชาชาติด้านเยเมน มาร์ติน กริฟฟิธส์เข้าร่วมด้วย

ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดเจรจาทางอ้อมระหว่างรัฐบาลเยเมนกับ STC เพื่อสร้างพันธมิตรขึ้นใหม่ในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮูษีที่ขับไล่รัฐบาลฮาดีออกจากกรุงศ็อนอาอ์เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

อัยดีรูส อัซซุบัยดี ผู้นำ STC เข้ามีส่วนร่วมในการเจรจานานหลายเดือนในญิดดะฮ์ได้เดินทางไปยังริยาฎในวันพุธแล้วเพื่อเตรียมตัวเข้าลงนามในวันพฤหัสบดี

 

รัฐบาลเยเมน-สภาเปลี่ยนผ่านตอนใต้ เตรียมลงนามข้อตกลงยุติความขัดแย้งในเมืองเอเดน

Back To Top
×Close search
Search