White Channel

เยาวชนกับเวลาว่าง

เยาวชนกับเวลาว่าง

1. เยาวชนที่เติบโตมาโดยบริหารเวลาไม่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในปัจจุบัน
2. 1 ใน 7 ประเภทกลุ่มคนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะฮฺ ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆ นอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺ… คือเยาวชนที่เติบโตมาในการทำความดีต่ออัลลอฮฺ
3. โจทย์สำคัญของผู้ปกครองในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ เราเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นมากับอะไร?
4. จบสูง มีงานทำดีหรือไม่ ? ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่อัลลอฮฺจะทรงถามเราว่า…เราเลี้ยงดูลูกแบบอิสลาม เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮฺหรือไม่?
5. เราเลี้ยงลูกให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งใด ลูกของเราก็จะได้รับสิ่งนั้น!! หากเป็นเรื่องไร้สาระ เขาก็จะเคยชินกับสิ่งไร้สาระ
6. อย่าลืมอมานะฮฺที่ยิ่งใหญ่  เลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดี จะจบสูงขนาดไหนไม่ใช่สาระสำคัญ สำคัญว่าเขาจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ
7. ยามว่าง วางแผนการใช้เวลาของลูกๆ เพราะเวลาว่างนั้น เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺที่ยิ่งใหญ่มากๆ


คุฎบะฮฺประจำวันศุกร์ที่ 20-04-61
โดย อ.ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสะอิ๊ด

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ