skip to Main Content
ICC รับข้อเสนอปาเลสไตน์ให้สืบสวนอิสราเอลก่ออาชญากรรม – สำนักข่าวไวท์
23 พฤษภาคม 2018

ICC รับข้อเสนอปาเลสไตน์ให้สืบสวนอิสราเอลก่ออาชญากรรม – สำนักข่าวไวท์

ICC รับข้อเสนอปาเลสไตน์ให้สืบสวนอิสราเอลก่ออาชญากรรม เมื่อวันอังคาร ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ตอบรับข้อเรียกร้องของนายริยาฎ อัลมาลิกี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์ที่ให้มีการสืบสวนข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซ่าและข้อหาก่อสร้างนิคมชาวยิวอย่างผิดกฎหมายบนพื้นที่ยึดครอง ฟาตัว เบนซูดา หัวหน้าอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศก…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search