skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP2
29 พฤศจิกายน 2018

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP2

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า ตอนที่ 2  ตั้งแต่สมัยนบี ถึงวันที่คิลาฟะฮฺล่มสลาย   *********************************************   ในยุคที่อิสลามปรากฏขึ้นที่มักกะฮฺนั้น โลกใบนี้อยู่ภายใต้การปกครองของ 2 มหาอำนาจใหญ่ ได้แก่ จักรวรรดิโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิล (ตุรกีและยุโรปปัจจุบัน) และจักรวรรดิ…

อ่านต่อ
พฤติกรรมบางพฤติกรรมที่แสดงออกมาจำเป็นไหมที่ต้องให้เขารู้
28 พฤศจิกายน 2018

พฤติกรรมบางพฤติกรรมที่แสดงออกมาจำเป็นไหมที่ต้องให้เขารู้

อ่านต่อ
ผู้ป่วยนอนติดเตียงจะละหมาดมัฆริบกับอิซารวมกันได้ไหมเพราะมีปัญหาเรื่องผายลม
28 พฤศจิกายน 2018

ผู้ป่วยนอนติดเตียงจะละหมาดมัฆริบกับอิซารวมกันได้ไหมเพราะมีปัญหาเรื่องผายลม

อ่านต่อ
ทำกับเขาโดยเข้าใจผิดหรือทำกับเราโดยเข้าใจผิดเราจะบาปไหม
28 พฤศจิกายน 2018

ทำกับเขาโดยเข้าใจผิดหรือทำกับเราโดยเข้าใจผิดเราจะบาปไหม

อ่านต่อ
ถ้ามีภรรยาคนที่สองต้องขออนุญาตภรรยาคนแรกไหมถ้าอนุญาตภรรยาแรกจะได้บุญไหม
28 พฤศจิกายน 2018

ถ้ามีภรรยาคนที่สองต้องขออนุญาตภรรยาคนแรกไหมถ้าอนุญาตภรรยาแรกจะได้บุญไหม

อ่านต่อ
ถ้าคนต่างศาสนิกอธรรมต่อเราเราจะขอดุอาอฺให้เขาจะได้ไหม
28 พฤศจิกายน 2018

ถ้าคนต่างศาสนิกอธรรมต่อเราเราจะขอดุอาอฺให้เขาจะได้ไหม

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search