4 วิธีทำให้มีริสกี

4 วิธีทำให้มีริสกี 1.มอบหมายต่ออัลลอฮฺ 2.ยึดมั่นในทางที […]

4 วิธีทำให้มีริสกี

1.มอบหมายต่ออัลลอฮฺ

2.ยึดมั่นในทางที่เที่ยงตรง

3.ขออภัยโทษบ่อยๆ

4.เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment