skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
4 เรื่องราวบทเรียน จากซูเราะตุลกะฮฟฺ

 

4 เรื่องราวบทเรียน จากซูเราะตุลกะฮฟฺ

เรื่องราว–บทเรียน

ชาวถ้ำ-บททดสอบด้านศรัทธา

เจ้าของสวน-บททดสอบด้านทรัพย์สิน

นบีมูซา และนบีคิเฏร-บททดสอบด้านความรู้

กษัตริย์ซุ้ลก็อรนัยนุ-บททดสอบด้านอำนาจ

4 เรื่องราวบทเรียน จากซูเราะตุลกะฮฟฺ

Back To Top
×Close search
Search