skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
สิ่งดีงาม กับ การทดสอบ

ใครที่อัลลอฮฺปราถนาสิ่งดีงามแก่เขา

พระองค์จะทรงทดสอบเขา

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์)

สิ่งดีงาม กับ การทดสอบ

Back To Top
×Close search
Search