skip to Main Content

ใครที่อัลลอฮฺปราถนาสิ่งดีงามแก่เขา

พระองค์จะทรงทดสอบเขา

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์)

สิ่งดีงาม กับ การทดสอบ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ