ความโกรธเป็นส่วนหนึ่งของตะกับโบรไหมถ้าใช่เป็นสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ