ความโกรธเป็นส่วนหนึ่งของตะกับโบรไหมถ้าใช่เป็นสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง

จำนวนการดู 52 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง