กรณีไม่สามารถถือสีลอดได้เพราะป่วยหนักหรือชราภาพต้องจ่ายเป็นข้าวสารทำอย่างไรบ้าง

จำนวนการดู 45 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง