แอบมองมุสลิมะฮฺที่เราสนใจ เพื่อจะตัดสินใจนิกาหฺ ได้หรือไม่ ?

คำถาม : แอบมองมุสลิมะฮฺที่เราสนใจ เพื่อจะตัดสินใจนิกาหฺ ได้หรือไม่ ?
ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง 10 01 2561

id: 10036

จำนวนการดู 67 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง