บทขอพรขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ – White Channel

White Channel

บทขอพรขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ

บทดุอาอฺขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจ

อัลลอฮฺได้กำหนดมาแล้ว

และพระองค์จะกระทำตามที่พระองค์ประสงค์

(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2664)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ