ละหมาดสุนัตดุฮา กับตะฮัจญุด กำหนดไหมว่าต้องอ่านซูเราะห์ใดบ้าง

ตอบ-ไม่มีกำหนดว่าจะต้องอ่านซูเราะห์ไหน(อ่านซูเราะห์อะไรก็ได้

Loading