extravagant

การสุรุ่ยสุร่าย (ฟุ่มเฟือย) เป็นการเดินตามแนวทางของฏอน
และอัลลอฮฺไม่ทรงรักผู้ที่ฟุ่มเฟือยนะครับ

#พูดแทน

จำนวนการดู 100 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง