skip to Main Content

รายการฮะดียะฮฺ สำหรับผู้บริจาค
ภารกิจผู้ศรัทธา เดือน ธันวาคม 63

เวลา 06:00- -23:00 น.

เชิญชวนพี่น้องทุกท่านบริจาคช่วยเหลือการทำงานของไวท์แชนแนลนะครับ

 

 

 

 

 

บริจาคช่วยไวท์แชนแนลได้ที่

1 ธนาคารอิสลาม: 109-6-00008-3
ชื่อบัญชี บจ. ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย บัญชีกระแสรายวัน
.
2 ธนาคารไทยพาณิชย์: 136-2-49364-4
ชื่อบัญชี บจ.ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย
.
3 ธนาคารกรุงเทพ: 156-5-36694-3
ชื่อบัญชี บจ.ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย

ฮะดียะฮฺ ภารกิจผู้ศรัทธา ธ.ค. 63

Back To Top
×Close search
Search