พระองค์ทรงมองที่หัวใจ

“อัลลอฮฺไม่ทรงมองรูปลักษณ์ภายนอกและทรัพย์สมบัติของพวกท่าน แต่อัลลอฮฺทรง
มองที่หัวใจและการกระทำของพวกท่าน” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 2564)

จำนวนการดู 95 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง