ถ้าเราสูญูดติลาวะแล้วเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราจะทำได้หรือไม่

จำนวนการดู 45 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง