ถ้าเราดุอาอฺขอพระองค์ให้ทรงรักและห่วงแหนเราความหวงแหนของพระองค์เป็นยังไง – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ