ถ้าเราดุอาอฺขอพระองค์ให้ทรงรักและห่วงแหนเราความหวงแหนของพระองค์เป็นยังไง

จำนวนการดู 45 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง