ดุอาอฺหลังละหมาดอิสติคอเราะฮฺ อ่านภาษาไทยได้หรือไม่ ? – White Channel

White Channel

ดุอาอฺหลังละหมาดอิสติคอเราะฮฺ อ่านภาษาไทยได้หรือไม่ ?

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการแนวทางที่เที่ยงตรง 10 01 2561

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ